Ispis

Kratak osvrt na prvu godinu rada Centra +65

Datum objave: 21. ožujak 2014..

Centar +65 započeo je s radom 08. ožujka 2013. godine. Tijekom 2013. sklopljeno je ukupno 45 ugovora između Centra i korisnika usluga, s vidljivim povećanjem broja korisnika na mjesečnoj razini. Po strukturi prednjače žene, najmlađa potrebita korisnica Centra ima 57 godina a najstarija 91 godinu. Većina korisnika usluga živi u samačkom domaćinstvu.

.

U periodu od otvorenja Centra +65 do 31. prosinca 2013. godine najtraženija je bila usluga organiziranja i dostave toplog obroka u dom (radnim danom) koju je zatražio 21 korisnik, pa je ukupno podijeljeno 1590 toplih obroka. Od početnih 3 korisnika u mjesecu travnju, prosinac je zabilježio 14 korisnika usluge toplog obroka (usluga je otkazana kod 9 korisnika zbog promjene životnih okolnosti, bolesti ili smrti).

Od ostalih usluga najzastupljeniji su kućanski poslovi sa realiziranih 371,5 sati (uslugu je zatražilo 14 korisnika), zatim usluga lokalnog prijevoza sa realiziranih 28 sati (8 korisnika usluge), usluga nabavke osnovnih životnih potrepština (obavljeno 19 usluga), usluga sitnijih popravaka u kući (realizirano 8 sati – ukupno 7 korisnika usluge), usluga nabavke lijekova (izvršeno 4 usluga - 2 korisnice) i održavanje osobne higijene (1 usluga). Pored usluge lokalnog prijevoza na ljeto je uvedena i nova usluga, prijevoz korisnika do liječnika i dr. institucija izvan Labina, te je realizirano 10,5 sati (prijevoz 2 korisnice do Pule i Lovrana). Tijekom 2013. ukupno je zaprimljeno 108 zahtjeva za pojedinačnu uslugu.

U veljači je raspisan Javni poziv za volontere na koji se odazvalo njih 20-ak, od toga pet njegovateljica i dvije medicinske sestre, te je u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona u dva navrata organizirana edukacija o pravima i obvezama volontera. U 2013. godini 12 volontera ( 7 žena i 5 muškaraca) ostvarilo je ukupno 70 volonterskih sati odrađujući servisne usluge Centra (dostava toplog obroka 10 sati, obavljanje kućanskih poslova 50 sati, usluga prijevoza 10 sati).

Edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima prisustvovalo je 300-tinjak osoba starije životne dobi. Povodom Svjetskog dana plesa krajem travnja organizirana je plesna i pjesnička večer za otprilike 50 sudionika. Organizirana su i tri izleta za osobe starije životne dobi - u mjesecu lipnju u Park prirode Učka  na kojem je  sudjelovalo 36 žena koje redovno vježbaju u programu rekreacije žena treće životne dobi, zatim u listopadu izlet u središnju Istru (Beram- Istarske toplice- Livade- Grožnjan) sa 50 sudionika, te u prosincu povodom božićnih blagdana izlet u Klagenfurt sa 92 sudionika.

Sredinom mjeseca studenog započele su kreativne radionice za starije osobe (decoupage tehnika, izrada rukotovorina, božićni ukrasi i ikebane, fotookviri i haiku poezija) organizirane u suradnji sa udrugom za mlade Alfa Albona, na kojima je prisustvovalo 17 osoba. Krajem studenog priznati homeopat Ivan Lesinger održao je predavanje na temu "Zdrava hrana za zdravo starenje" za otprilike 40 sudionika, a kao kruna svega, 14. prosinca 2013. godine, uspješno je održana 1. Olimpijada za starije osobe na kojoj se u 5 disciplina (pikado, šah, kartanje, stolni tenis i društena igra "Čovječe ne ljuti se") natjecalo 26 osoba starije životne dobi.